Прелеминарни резултати од испит по предметот Вооружување и опрема

Прелеминарни резултати од испит по предметот Вооружување и опрема

Прелеминарни резултати од испит по предметот Вооружување и опрема

Резултати