Прелеминарни резултати од испит по предметот Вооружување и опрема повторување предметна програма

Прелеминарни резултати од испит по предметот Вооружување и опрема повторување предметна програма

Прелеминарни резултати од испит по предметот Вооружување и опрема повторување предметна програма

Резултати