Предавањето по предметната програма Кривично процесно право нема да се одржи на 05.11.2019 (вторник)

Предавањето по предметната програма Кривично процесно право нема да се одржи на 05.11.2019 (вторник)

Се известуваат студентите на студиските програми „Криминалистика“, „Криминологија и криминална политика“ и „Безбедност“ дека предавањето по предметната програма Кривично процесно право нема да се одржи на 05.11.2019 (вторник).
Следното предавање ќе се одржи на 11.11.2019 (понеделник) во 08:45 часот.
Останатите предавања ќе се одржат во редовниот термин (вторник од 08:45 часот).

Наставник,
вон. проф. д-р Катерина Крстевска Савовска