Предавањето по предметната програма Кривично процесно право наместо на 31.12.2019 (вторник) ќе се одржи на 26.12.2019

Предавањето по предметната програма Кривично процесно право наместо на 31.12.2019 (вторник) ќе се одржи на 26.12.2019

Се известуваат студентите на студиските програми „Криминалистика“, „Криминологија и криминална политика“ и „Безбедност“ дека предавањето по предметната програма Кривично процесно право наместо на 31.12.2019 (вторник) ќе се одржи на 26.12.2019 (четврток) во 08:45 часот во Амфитеатар.

Наставник,
вон. проф. д-р Катерина Крстевска Савовска