On-line Предавање за општествените групи и организации

On-line Предавање за општествените групи и организации

Видео предавање на тема „Општествени групи и организации“, одржано на ден 24.03.2020 година

Видео предавање