on- line Предавање за безбедносната култура во концептите за безбедност

on- line Предавање за безбедносната култура во концептите за безбедност

Видео предавање за Безбедносната култура во концептите на безбедност.

Видео предавање