Предавање по предметот Заедничка надворешна и безбедносна политика на ЕУ ќе се одржи на 13.10.2020 година во 10,30 часот

Предавање по предметот Заедничка надворешна и безбедносна политика на ЕУ ќе се одржи на 13.10.2020 година во 10,30 часот

Предавање по предметот Заедничка надворешна и безбедносна политика на ЕУ ќе се одржи на 13.10.2020 година во 10,30 часот

2 Година насока Безбедност 717 5054 5262  333