Предавање по предметот Евроатланска безбедносна интеграција ќе се одржи на 13.10.2020 година во 11,30 часот

Предавање по предметот Евроатланска безбедносна интеграција ќе се одржи на 13.10.2020 година во 11,30 часот

Предавање по предметот Евроатланска безбедносна интеграција ќе се одржи на 13.10.2020 година во 11,30 часот

3 Година насока Безбедност