Прашалник за on line полагање по Основи на економија

Прашалник за on line полагање по Основи на економија

Почитувани колеги, испитот по Основи на економија ќе се полага on line.Заради уредна покана за сите кои сакаат да полагаат , ве молам до утре 17.06 да го пополните прашалникот. Во делот за email адреса Ве молам да ја ставите адресата која ја користите.

Линк кон прашалникот

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9qpsX8TbQKxyr8JmkORrce0zhLm7B7Zbvr7j21vCKtYt26w/viewform?usp=sf_link