Предавања Основи на безбедност 01.11.2019

Предавањата по предметот Основи на безбедност и Основи на безбедност и безбедносен систем наместо на 31.10.2019 година ќе се одржат на 01.11.2019 година во 09.00 часот.