Повик за трудови за Меѓународниот Годишник на Факултетот

Повик за трудови за Меѓународниот Годишник на Факултетот

Почитувани колеги,
Со задоволство Ве информираме дека повикот за трудови за Меѓународниот Годишник на Факултетот за безбедност-Скопје за 2019 година е продолжен. Рокот за доставување на трудовите е 15 декември 2020 година. Трудовите треба да се праќаат на следнава адреса godishnik2020@ uklo.edu.mk
Дополнителни информации за начинот на подготвување и доставување на трудовите можат да се најдат на Интернет страната на Факултетот за безбедност.

Со почит,
Вонр. проф. д-р Александар Иванов
Главен и одговорен уредник на Меѓународниот Годишник на Факултетот за безбедност