Потсетување за термин за прв колоквиум

Потсетување за термин за прв колоквиум

Се потсетуваат студентите коишто ја слушаат предметната програма Меѓународно право за права на човекот дека терминот за полагање на прв колоквиум е 22.11.2019 (петок) со почеток во 09.30 часот.