Последен термин за полагање на предметите кај проф д-р Марина Малиш Саздовска за оваа сесија е 24.07 во 10 часот на Факултетот за безбедност-Скопје

Последен термин за полагање на предметите кај проф д-р Марина Малиш Саздовска за оваа сесија е 24.07 во 10 часот на Факултетот за безбедност-Скопје

Последен термин за полагање на предметите кај проф д-р Марина Малиш Саздовска за оваа сесија е 24.07 во 10 часот на Факултетот за безбедност-Скопје