Поправниот колоквиум по предметот Еколошка криминалистика ќе се одржи на 04.12.2019 во 8.45

Поправниот колоквиум по предметот Еколошка криминалистика ќе се одржи на 04.12.2019 во 8.45

Поправниот колоквиум по предметот Еколошка криминалистика ќе се одржи на 04.12.2019 во 8.45

 

проф д-р Марина Малиш Саздовска