Поправен колоквиум по Хумана безбедност на 28.11.2019 г., со почеток во 08:45.

Поправен колоквиум по Хумана безбедност на 28.11.2019 г., со почеток во 08:45.

Поправен колоквиум по Хумана безбедност на 28.11.2019 г., со почеток во 08:45.