Поправен колоквиум Криминална политика

Поправен колоквиум Криминална политика

Поправниот колоквиум по предметот Криминална политика ќе се одржи на 04.12.2019 (среда) во 13:00 часот во Павиљон 1/1.