Поправен колоквиум

Поправен колоквиум

Се известуваат студентите дека поправниот колоквиум по предметот НАТО-историја и развој ќе се одржи на 28 ноемврии, со почеток во 12:00 ч.