Поправен колоквиум Превенција на виктимизација и заштита на жртви

Поправен колоквиум Превенција на виктимизација и заштита на жртви

Се известуваат студентите од четврта година дека поправниот колоквиум по предметот Превенција на виктимизација и заштита на жртви ќе се одржи на 04.12.2019 (среда) во 13:00 часот во Павиљон 1/1