Попоравен колоквиум по НАТО – историја и развој на 28.11.2019 г. од 12,00 ч.

Попоравен колоквиум по НАТО – историја и развој на 28.11.2019 г. од 12,00 ч.

Попоравен колоквиум по НАТО – историја и развој на 28.11.2019 г. од 12,00 ч.