Покана до сите вработени и студенти од Факултетот за безбедност – Скопје, да присуствуваат на презентирањето на краток филм, од страна на ИОМ.

Покана до сите вработени и студенти од Факултетот за безбедност – Скопје, да присуствуваат на презентирањето на краток филм, од страна на ИОМ.

Се покануваат сите вработени и студенти од Факултетот за безбедност – Скопје, во понеделник на 16.12.2019 година во 09,30 во Амфитеатарот на Центарот за обука, да присуствуваат на презентирањето на краток филм, од страна на ИОМ.