Поднесување барање за издавање на потребни документи за во студентски домови

Поднесување барање за издавање на потребни документи за во студентски домови

Почитувани студенти,

Ве известуваме дека согласно Конкурс за прием на студенти запишани на додипломски студии во државните студентски домови и други објекти за сместување во Република Северна Македонија за студиската 2021/2022 година, молба/барање за издавање на потребните документи од Факултетот за безбедност може да поднесите во наведените рокови:

1. 28.07.2021 година, од 09 до 13.00 часот,  кај м-р Наташа Витанска во просториите на Факултетот (контакт – 070 342-696)

2. 04.08.2021 година, од 09 до 13.00 часот, кај Слободан Игнатов во просториите на Факултетот (контакт – 070 391-158 )

3. 11.08.2021 година, од 09 до 13.00 часот, кај Слободан Игнатов во просториите на Факултетот  (контакт – 070 391-158 )

Од 16.08.2021 година  Одд на студентски прашања започнува со редовна работа и од тој период, па понатаму поднесувањето и издавањето на бараните документи ќе можете да си ги подигнете дирекно од службата. (контакт – 071 368-365)

Факултет за безбедност