Почитувани вработените и студентите на факултетот за безбедност хуманитарната донаторска трка согласно препораките од Владата

Почитувани вработените и студентите на факултетот за безбедност хуманитарната донаторска трка согласно препораките од Владата

Почитувани вработените и студентите на факултетот за безбедност хуманитарната донаторска трка согласно препораките од Владата се одложува на неопределено време, за што навремено ќе бидете известени кога ќе се одржи.

 

Студентскиот парламент на Факултетот за безбедност-Скопје