Почитувани студенти за сите Ваши потреби во врска со Факултетот можете да не контактирате на следниве телефонски броеви секој работен ден од 8,30-15 часот

Почитувани студенти за сите Ваши потреби во врска со Факултетот можете да не контактирате на следниве телефонски броеви секој работен ден од 8,30-15 часот

Почитувани студенти за сите Ваши потреби во врска со Факултетот можете да не контактирате на следниве телефонски броеви секој работен ден од 8,30-15 часот

071/289-643  проф. д-р Никола Дујовски – Декан

Студентски прашања Факултет за безбедност

071/368-365 Ангелина Цветановска

075/267-213 Лидија Илиевска

075/267-192 Ирена Стојчевска

Архива на Факултетот за безбедност

070/235-301 Наде Трајановска

Библиотека на Факултетот за безбедност

075/269-074 Мирослав Андреевски