Почитувани студенти, Ве известуваме дека почнувајќи од денес 24 март работата на вработените во стручно административната служба на Факултетот за безбедност е организирана со домашни дежурства

Почитувани студенти, Ве известуваме дека почнувајќи од денес 24 март работата на вработените во стручно административната служба на Факултетот за безбедност е организирана со домашни дежурства

Почитувани студенти, Ве известуваме дека почнувајќи од денес 24 март работата на вработените во стручно административната служба на Факултетот за безбедност е организирана со домашни дежурства.

             Доколку имате потреба од поднесување на барања кои се поврзани со работата на Факултетот за безбедност – Скопје, Ве молиме истите да ги поднесувате електоронски, согласно вообичаената процедура за поднесување во архива. Сите документи ќе бидат изготвувани и доставувани до Вас по електронски пат.

             Доколку имате потреба од студентски прашања, архивата, книжарата и библиотеката во Факултетот за безбедност, вработените можете да ги контактирате на следниве телефонски броеви или е-адреси:

             Одделение за студентски прашања:

             071/368-365 Ангелина Цветановска, раководител
            angelina.cvetanovska@hotmail.com

             075/267-213 Лидија Илиевска
            lilievska@fbskopje.mk

             075/267-192 Ирена Стојчевска
            i.stojcevska@uklo.edu.mk

           
            Книжара:

             071/368-362 Виолета Трајковска
            violeta.k.trajkovska@gmail.com

           
           Архива:
            070/ 235-301 Наде Трајановска
            nade.trajanovska@yahoo.com

 
            Библиотека:

            075/269-074 Мирослав Андреевски
            andreevskig3@gmail.com

 Сите вработени се достапни и ќе одговорат на Вашите барања. Доколку имате потреба да одите на Факултет заради книга или која било друга потреба, истото можете да го направите само по претходна најава и договор со некој од вработените кои се наведени погоре.

За сите Ваши прашања и коментари, на располагање ја имате и службената е-адреса на Факултетот fbs@fbskopje.mk.

 Во секое време и за било која потреба можете да ме контактирате и мене на

071289643 или nikola.dujovski@uklo.edu.mk

 
Со почит,

Декан
Проф. д-р Никола Дујовски