Почитувани студенти, Ве  информираме дека првата колоквиумска недела и априлската испитна сесија на Факултетот за безбедност нема да се одржат

Почитувани студенти, Ве  информираме дека првата колоквиумска недела и априлската испитна сесија на Факултетот за безбедност нема да се одржат

Почитувани студенти, Ве  информираме дека првата колоквиумска недела и априлската испитна сесија на Факултетот за безбедност  нема да се одржат.

Факултетот за безбедност поради големиот број студенти  во моментов нема можност испитите да ги организира со примена на средства за електронска комуникација со кои ќе се обезбедат идентификација и контрола на работата на студентите за време на полагањето.

Испитите и колоквиумите ќе се реализираат кога ќе бидат создадени услови за нивно одржување за што навремено ќе Ве  информираме преку веб страницата на Факултетот.

 

Продекан за настава

Проф. д-р Наташа Пеливанова