Почитувани студенти и наставници на Факултет за безбедност-Скопје, на 28.01.2020 година (вторник) во 12,30 часот во библиотеката на факултетот ќе се одржи „Инфо ден за мобилност на кадар и на студенти во рамките на програмата Еразмус плус (КА103)“.

Почитувани студенти и наставници на Факултет за безбедност-Скопје, на 28.01.2020 година (вторник) во 12,30 часот во библиотеката на факултетот ќе се одржи „Инфо ден за мобилност на кадар и на студенти во рамките на програмата Еразмус плус (КА103)“.

Почитувани студенти и наставници на Факултет за безбедност-Скопје,
на 28.01.2020 година (вторник) во 12,30 часот во библиотеката на факултетот ќе се одржи „Инфо ден за мобилност на кадар и на студенти во рамките на програмата Еразмус плус (КА103)“.Агенда:
12ч30-12ч45 Обраќања на деканот на Факултетот за безбедност-Скопје, вон. проф. д-р Никола Дујовски, продеканот за меѓународна соработка и факултетски Еразмус+ координатор, вон. проф. д-р Раде Рајковчевски, и проректорот за студентски работи, вон. проф. д-р Марјан Ѓуровски.
12ч45-13ч00 Презентација на можностите на програмата и клучната акција од претставник од Канцеларијата на меѓународна соработка на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ од Битола.
13ч00-13ч30 Искуства на студенти од Факултетот за безбедност-Скопје и од партнерските факултети, кои моментално се или биле на мобилност. Презентации на студентите: Ненад Јурдана, Марија Ивановска, Миле Плачков, Илија Блажевски и Дора Варјачиќ.

Ве очекуваме,
Продекан за меѓународна соработка и факултетски Еразмус+ координатор
Вон. проф. д-р Раде Рајковчевски