Почитувани колеги, на 27 март 2020 (петок) со почеток во 10,00 часот,  ќе се одржи on-line предавање по предметот Превенција на криминалитет преку апликацијата zoom (www.zoom.us).

Почитувани колеги, на 27 март 2020 (петок) со почеток во 10,00 часот,  ќе се одржи on-line предавање по предметот Превенција на криминалитет преку апликацијата zoom (www.zoom.us).

Почитувани колеги,

На 27 март 2020 (петок) со почеток во 10,00 часот,  ќе се одржи on-line предавање по предметот Превенција на криминалитет преку апликацијата zoom (www.zoom.us).

Лесно се симнува на вашите компјутери или мобилни.

Поканата ќе ја доставам преку ваши колеги која ќе ја објават на вашите facebook (или viber) групи.

25.03.2020

проф. Стефановска Весна