Почитувани колеги, На 10 април 2020 (петок) со почеток во 17,00 часот, ќе се одржи on-line предавање по предметот Kриминологија

Почитувани колеги, На 10 април 2020 (петок) со почеток во 17,00 часот, ќе се одржи on-line предавање по предметот Kриминологија

Почитувани колеги,

На 10 април 2020 (петок) со почеток во 17,00 часот, ќе се одржи on-line предавање по
предметот Kриминологија ( за студентите на студиската програма Криминологија и
криминална политика и Безбедност) преку апликацијата zoom (www.zoom.us).

Поканата ќе ја доставам преку ваши колеги која ќе ја објават на вашите facebook (или viber) групи.

9.04.2020
проф. Стефановска Весна