Племинарни резултати Методологија

Племинарни резултати Методологија

Прелиминарни резулати по предметот „Методологија на на истражување на криминалитетот “ –полаган во Септемвриска испитна сесија 2020 година

Резултат