План за реализација на предметна програма за втор циклус Човекови права и хумнаитарно право

План за реализација на предметна програма за втор циклус Човекови права и хумнаитарно право

План за реализација на предметна програма за втор циклус Човекови права и хумнаитарно право

План за реализација