План за изведување на настава на втор циклус студии во учебната 2019/20

План за изведување на настава на втор циклус студии во учебната 2019/20

План за изведување на настава на втор циклус студии во учебната 2019/20

 

ПЛАН за реализација на предметна програма Кримионологија и КП 2 циклус – Криминалистика