Прелиминарна листа на кандидати за кои е дадена позитивна препорака за запишување на трет циклус студии – докторски студии на Факултетот за безбедност – Скопје во академската 2020/2021 година

Прелиминарна листа на кандидати за кои е дадена позитивна препорака за запишување на трет циклус студии – докторски студии на Факултетот за безбедност – Скопје во академската 2020/2021 година

Прелиминарна листа на кандидати за кои е дадена позитивна препорака за запишување на трет циклус студии – докторски студии на Факултетот за безбедност – Скопје во академската 2020/2021 година

Прелиминарна листа