On-line предавање по предметотМетодологија на криминолошките истражувања

On-line предавање по предметотМетодологија на криминолошките истражувања

On-line предвање по предметот Методологија на криминолошките истражувања, оджано на 5.05.2020 година

Предавањето