On-line предавање по предметот Социологија

On-line предавање по предметот Социологија

On-line предавање по предметот Социологија одржана на 5.05.2020 година

предавањето