Оn-line предавање по предметот „Социологија“

Оn-line предавање по предметот „Социологија“

On-line Предавање по предметот „Социологија“ одржано на 12.05.2020 година.

предавањето