on-line предавање по „Методологија на криминолошките истражувања“

on-line предавање по „Методологија на криминолошките истражувања“

On-line предавање по предметот Методологија на криминолошките истражувања одржано на ден 12.05.2020 година.

предавањето