On-line Предавање по Методологија на криминолошките истражувања одржано на 26.05.2020 година

On-line Предавање по Методологија на криминолошките истражувања одржано на 26.05.2020 година

Презентација од On-line Предавање по Методологија на криминолошките истражувања одржано на 26.05.2020 година.

Во оваа прилика изразувам благодарност на студентите што во изминативе 12 предавања се дружевме во една нова виртуелна реалност. Се надевам дека ова искуство беше од значење и за Вас и за мене.

Презенрацијата