On-line предавање на „Методологија на криминолошките истражувања“ на 19.05.2020 година

On-line предавање на „Методологија на криминолошките истражувања“ на 19.05.2020 година

On-line Предавање на „Методологија на криминолошките истражување“ одржано на 19.05.2020 година

Предавањето