Околу полагањето на испитот „Социологија“ и „Социологија на безбедност“

Околу полагањето на испитот „Социологија“ и „Социологија на безбедност“

Почитувани студенти Ве известувам дека испитот „Социологија“ и „Социологија на безбедност“, ќе се полага на 7.09.2020 година со ФИЗИЧКО присуство.

Тестот за Завршен испит (и ВТОР КОЛОКВИУМ) ќе се состои од 4 есејски прашања.

На испитот со себе (покрај заштитната опрема) да понесете ИНДЕКС (или СТУДЕНТСКА ЛЕГИТИМАЦИЈА).