ОГЛАС за избор на членови и претседател на студентско собрание на Факултетот за безбедност