Оглас за избор на членови и претседател на студентско собрание на Факултет за безбедност – Скопје

Оглас за избор на членови и претседател на студентско собрание на Факултет за безбедност – Скопје

Оглас за избор на членови и претседател на студентско собрание на Факултет за безбедност – Скопје

ОГЛАС