Одржани Online предавања по предметот Управно право

Одржани Online предавања по предметот Управно право

На ден 02.04.2020 беа одржани online предавања по предметот Управно право, преку платформата Google meet. На предавањата беа присутни 51 студент, регистрирани со име, презиме, број на индекс и емаил адреса. Се заблагодарувам на интересот, желбата и кооперативноста на студентите во насока на продолжување на наставниот процес во овие вонредни услови.

Предметен наставник
Проф. д-р Искра Аќимовска Малетиќ