Одржан on line наставен час по Основи на економија

Одржан on line наставен час по Основи на економија

На 20.03.2020 беше одржан наставен час по Основи на економија на платформа. На истата беа присутни 166 слушатели. Сакам да им се заблагодарам на сите студенти за желбата и подготвеноста во оваа вонредна состојба да продолжат со наставно научниот процес. Присуството на толкав број на студенти на on line  наставата(од кои 99% беа регистрирани со име и презиме )  е уште еден доказ и уверение дека Факултетот за безбедност има капацитети да функционира под вакви услови, а студентите се вистински наши партнери.

#ОстаниДома#заштитиСе

предметен наставник

проф.д-р Снежана Мојсоска