Одлука за утврдување на пакет на книги за зимски семестар и за утврдување на цени за продажба

Одлука за утврдување на пакет на книги за зимски семестар и за утврдување на цени за продажба

ОДЛУКА  за утврдување на пакет на книги за зимскиот семестар во академската 2020/2021 г. и за утврдување на цени за продажба на учебници во пакет