Одлука за усвојување на извештајот за оценка – Мирослав Андреевски

Одлука за усвојување на извештајот за оценка – Мирослав Андреевски

Одлука за усвојување на извештајот за оценка на пријавата за изработка на магистерски труд и определување ментор – Мирослав АндреевскиОдлука за оценка на пријава магистерски труд Мирослав Андреевски