Одлука за усвојување на извештај за подобност на тема – Зоран Наумовски

Одлука за усвојување на извештај за подобност на тема – Зоран Наумовски

Одлука за усвојување на извештај за подобност на тема за изработка на специјалистички труд и определување на ментор – Зоран Наумовски

Зоран Наумовски специјалистички