Одлука за усвојување на извештај за подобност на тема – Давор Арсиќ

Одлука за усвојување на извештај за подобност на тема – Давор Арсиќ

Одлука за усвојување на извештај за подобност на тема за изработка на магистерски труд и определување на ментор – Давор Арсиќ

Точка 5 ментор Давор Арсиќ