Одлука за усвојување на извештај за подобност на тема – Горан Смилески

Одлука за усвојување на извештај за подобност на тема – Горан Смилески

Одлука за усвојување на извештај за подобност на тема за изработка на магистерски труд и определување на ментор – Горан СмиелскиТочка 24 Извештај подобност и ментор Горан Смилески