Одлука за избор на заменик студентски правобранителна Факултетот за безбедност-Скопје

Одлука за избор на заменик студентски правобранителна Факултетот за безбедност-Скопје

Одлука за избор на заменик студентски правобранителна Факултетот за безбедност-Скопје

Одлука за избор