ОДЛУКА За прием на кандидати на втор циклус студии на Факултетот за безбедност-Скопје од ВТОРИОТ уписен рок

ОДЛУКА За прием на кандидати на втор циклус студии на Факултетот за безбедност-Скопје од ВТОРИОТ уписен рок

ОДЛУКА  За прием на кандидати на втор циклус студии на Факултетот за безбедност-Скопје од ВТОРИОТ уписен рок 

ОДЛУКА 

Потребни документи за запишување на Втор циклус студии на Факултетот за безбедност – Скопје